Svoboda a nezávislost v technologické oblasti

Chtěli bychom Vám představit program Dělnické strany sociální spravedlnosti zaměřený na informační technologie. Zde přiblížíme celkovou filozofii, jejíž rozvinutí do konkrétních kroků naleznete v dalších příspěvcích. Cílem tohoto programu je řešit ty aspekty užívaných informačních technologií, které nejsou čistě technologické a vyžadují politické nebo regulatorní opatření a zároveň se bránit regulacím, které na naši svobodu útočí.