SW patenty – národní patentové portfolio » Programy s otevřeným zdrojovým kódem (OSS), svobodný software

Jedná se o programy, které jsou dostupné zdarma včetně všech zdrojových kódů, dokumentace a jejich licence nesměřují k omezení uživatelovy svobody. Takové programy jsou šířeny pod licencemi GPL a podobnými. Bývají výsledkem práce kreativních jedinců, nebo i konsorcií a sdružení. Jejich hlavní výhoda spočívá v tom, že není možné uživatele vydírat licenčními podmínkami resp. odepřením licence. Mezi další výhody patří, bezpečnost a kontrola uživatelů díky průhlednosti kódu, nulová cena licence… Z pohledu národního socializmu je maximálně žádoucí dosáhnout technologické svobody, kterou nabízejí. Příkladem takových programů je například operační systém Linux, nebo kancelářský balík Open Office.
Současná státní správa a zkorumpovaní politici jdou na ruku SW monopolům zejména firmě Microsoft a uzavírají s ní jednak pro stát nevýhodné kontrakty, ale především se snaží zaplést ČR do závislosti na produktech této firmy. Navíc státní správa používá datové formáty této firmy a tak nepřímo nutí občany i podnikatele, aby také plýtvali prostředky na produkty firmy Microsoft. To dokonce i pokud existuje alternativa zdarma v podobě Open Office. Navíc se firma Microsoft uchyluje k zakázaným technikám na omezení konkurence.
Uvedenou situaci a její obdoby považujeme za zcela neakceptovatelnou. Požadujeme okamžitý konec těmto praktikám, produkty s nesvobodnými licencemi musí být ve státní správě a státních firmách nahrazeny pokud je to jen trochu možné jejich svobodnými alternativami. Pokud alternativy nebudou zcela vyhovovat, je nutné vynaložit státní prostředky na jejich vznik.
Dalším přínosem svobodného software je kontrola nad technologiemi. Produkty s nesvobodnými licencemi totiž často obsahují zadní vrátka, které umožňují výrobci nebo cizí výzvědné službě kdykoliv v případě zájmu do takového počítače vzdáleně proniknout prostřednictvím internetu a zcizit z něho data. To představuje závažné ohrožení národní bezpečnosti.