DRM Digital Rights Management

Jedná se o cenzuru prováděnou v koncových uživatelských zařízeních jako jednu z jejich vlastností. Cílem DRM je tedy kontrolovat obsah, který je uživateli zpřístupněn a rozhodovat o tom, jestli je uživatel oprávněn daný obsah konzumovat. Deklarovaným cílem je zamezit porušování autorských práv, skutečným cílem je kontrola nad tím co uživatele dělají a nastavit tento režim cenzury. Uvedené praktiky jsou pro nás jednoduše nepřijatelné a byli bychom rádi, aby to byl většinový názor lidí v ČR i jinde. Obrana proti těmto nešvarům vyrůstá z informovanosti, dále pokračuje politickým prosazením férového přístupu k uživatelům a podporou svobodného obsahu.

Peer to peer sítě

Jedná se o sítě, které prostřednictvím internetu provozují sami uživatelé, většinou za účelem výměny dat. Zatímco my i uživatelé takový způsob komunikace považujeme za normální a přirozený, korporace si nárokují údajná autorská práva, která jsou prý tímto poškozována. Vzniká tlak na regulace peer to peer komunikace. To považujeme za nepřijatelné, neboť by poté vlády v podstatě zakazovaly přímou komunikaci mezi lidmi na internetu a povolovali by pouze komunikaci lidí s korporacemi případně vzájemnou komunikaci lidí těmito korporacemi cenzurovanou (například na jejich webech). Pokud někdo náhodou porušuje autorská práva je za to odpovědný on sám a důkazní břemeno nese zcela dotčená korporace. Současný režim takové zákazy rovněž vítá, neboť na kontrolovaném internetu může snadněji udržovat své lži při životě. Nedovolíme aby lidé měli v prostředí internetu zakázanou vzájemnou komunikaci. Prostředí, kde máte zákaz komunikace s ostatními jsou pouze nejtvrdší typy vězení, nikoliv svobodná společnost ve které prý žijeme.