Společná obrana před autorskoprávním vydíráním, národní patentové portfolio

Ochranu před autorsko-právním vydíráním ze strany nadnárodních vyděračů bude řešit stát jako celek, neboť je to celonárodní problém. K tomu budeme užívat kombinace několika metod. První metodou bude ochrana výše popsaná patentovým portfoliem, resp. autorskými právy k některým dílům. Další metodou bude tvorba svobodného obsahu a jeho přednostní vysílání na území ČR. Tento obsah bude licencován pod licencí popsanou níže ( Evropská podle předků softwarová licence). Jeho cílem bude navíc vytlačovat antikulturu západu, která propaguje etnickou, kulturní a fyzickou degeneraci. Poslední a nejméně užívanou metodou budou zákroky proti jedincům, kteří budou i přesto porušovat autorská práva západních mediálních firem. Jelikož občané ČR, nebudou platit kolektivně autorské daně, mediální firmy budou muset vymáhat své požadavky individuálně, tedy trestně právně stíhat pouze konkrétní jedince porušující autorská práva. Zároveň ale ČR bude chránit své občany před právním vydíráním, plynoucím z používání běžných počítačových programů a poslechu TV a Rozhlasových stanic a veřejných produkcí založených na těchto médiích. Nebudeme ovšem z kapes všech platit degenerativní antikultůru, za kterou jsou navíc požadovány nehorázné autorské odměny. Pokud chce někdo poslouchat RAP Hip Hop, nebo něco jiného vy přeci nebudete platit daň z pevného disku počítače a ještě nebudete v ceně restauračních služeb platit autorské poplatky za veřejnou produkci.

SW patenty – národní patentové portfolio

Softwarové patenty (SW patenty) jsou dalším z pokusů o čiré vydírání lidí a vlád nadnárodními korporacemi. Korporace prosazují patentovatelnost triviálních, ale pro obor zásadních postupů jako je například ovládání programů pomocí dvojitého stisknutí tlačítka myši. Zatímco české právo patentovatelnost pouhých postupů neumožňuje, světu je všemi prostředky protlačováno Americké právo, které takové absurdity pokládá za normální. EU je neschopná nebo spíše neochotná obrany. Ovšem i v případě vnucení tohoto paskvilu existuje efektivní obrana, která umožní žít našim lidem, státu a podnikatelům beze strachu z vydírání. Tímto krokem, který navrhujeme je získání jistého množství SW patentů, které jsou pro obor zásadní do vlastnictví ČR. Říkejme tomu národní patentové portfolio. Pokud by poté chtěla nějaká korporace kohokoliv z ČR vydírat patenty, Česká republika by vůči ní okamžitě aplikovala veškeré patentové nároky a tím by jí znemožnila její fungování. Tomuto souboru patentů se říká patentové portfolio, v našem případě národní patentové portfolio. Je to analogie vzájemně zaručeného zničení, které fungovalo s nukleárními zbraněmi mezi stranami studené války. Takhle se také hlídají velké korporace navzájem. Zkrátka západní kapitálové struktury rozumí pouze hrozbě odplaty a tak se také s nimi musí jednat, abychom si uhájili svobodu. To dokáže jedině nacionální socializmus, současný režim vystavuje lidi a podnikatele vydírání.