Výzva

Vážení čtenáři,

Technet DSSS je dynamická koncepce, která bude reflektovat aktuální stav v této oblasti. Bude reagovat na problémy v oblasti technologií a navrhovat jejich relevantní a účinná řešení. Pokud budete mít nějaké návrhy, které by pomohly k dotváření naší koncepce, napište svůj příspěvek a zašlete jej na naší mailovou adresu: info@dsss.cz. Do předmětu mailu napište "TECHNET". Podnětnými návrhy se bude zabývat náš tým.

Tiskové centrum DSSS